Про нас

Компанія ПП АКФ «ЮГТ ПЛЮС»

Приватне підприємство аудиторсько-консалтингова фірма «ЮГТ ПЛЮС» зареєстрована 12.09.2006 року.

ідентифікаційний код аудиторської фірми 34597924
прізвище, ім’я та по батькові директора аудиторської компанії Терновський Ю.Г.
номер реєстрації аудиторської компанії у Реєстрі 4023
відомості про кількість сертифікованих аудиторів, які є працівниками суб’єкта аудиторської діяльності 7 (сім) осіб
дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг № 319/4 від 24.12.2015року
реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності
суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов’язковий аудит фінансової звітності, строк дії такого договору,
відомості про страховика та страхову суму.
Договір № УА 190382 від 07 грудня 2018
року Страхова сума становить – 10000000,00 грн. Строк дії – до 06.12.2019 року

Компанія входить до розділів 2, 3 і 4 Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності і має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності і обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

ПП АКФ «ЮГТ ПЛЮС» займає провідні позиції в сфері надання аудиторських і консалтингових послуг в Одеському регіоні.

Наша місія – діяльність на благо бізнесу нашого клієнта!

Ми хочемо, щоб бізнес наших клієнтів розвивався, а ми були їм корисні!

Головною метою компанії ПП АКФ «ЮГТ ПЛЮС» є надання високоякісних послуг за трьома основними напрямами:

1) обов’язковий аудит фінансової звітності, у т.ч. аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

2) ініціативний аудит;

3) консультаційний супровід бізнесу з питань ведення фінансового і управлінського обліку, складання фінансової звітності за МСФЗ і П(С)БО, проведення трансформації фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності, оптимізації системи оподаткування суб’єктів господарювання, трансфертного ціноутворення тощо.

У даний час наша компанія – це команда професіоналів вищого рівня.

У фірмі працює 7 сертифікованих аудитора; 3 фахівця, які мають міжнародні сертифікати АССА/DipIFR, що підверджують високий рівень знань Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Наші співробітники є членами таких професійних організацій, як ВПОО САУ, СНКУ, ФПБАУ, Гільдії внутрішніх аудиторів. Працівники компанії поєднують значний практичний досвід аудиторської роботи і активну громадську, науково-методичну і викладацьку професійну діяльність за фахом.

Компанія ПП АКФ «ЮГТ ПЛЮС» дотримується гнучкої цінової політики, завдяки чому наші послуги є прийнятними для великих, середніх  і малих підприємств усіх форм власності і видів діяльності.

Забезпечення незмінної високої якості надання послуг при збереженні вигідних цін для клієнтів, конкурентних на сучасному ринку аудиторських послуг – є пріоритетом компанії ПП АКФ «ЮГТ ПЛЮС».

Співробітники нашої компанії при наданні аудиторських і консультаційних послуг  виконають аудиторську перевірку результатів фінансової діяльності вашого підприємства. Крім цього, наші фахівці допоможуть вашій компанії підвищити якість фінансової звітності, підготуватися до нових нормативно-правових вимог — таких, як вимоги Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ); зміцнити існуючі у вашій компанії процедури корпоративного управління, а також досягти соціально-економічних цілей, що відносяться до сфери сталого корпоративного розвитку!

Які питання актуальні для вашого бізнесу?

    Наші фахівці, що володіють знаннями та досвідом у різних галузях і сферах послуг, допоможуть вирішити завдання, що стоять перед вашим бізнесом сьогодні!

     У вас є запитання про послуги ПП АКФ «ЮГТ ПЛЮС»?

     Надсилайте запит, і ми допоможемо вам отримати потрібну інформацію.

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *